Chữ ký số sử dụng cho cán bộ nhân viên

Chữ ký số dành cho cán bộ nhân viên là gì?


Chữ ký số dành cho cán bộ nhân viên là được cấp cho người dùng thuộc công ty doanh nghiệp có giá trị giống như chữ ký tay của cá nhân đó  trong thời đại thương mại điện tử.

Chữ ký số của cán bộ nhân viên có nội dung như sau:

 • Tên nhân viên 
 • Chứng minh dân dân hoặc hộ chiếu 
 • Chức vụ nhân viên trong doanh nghiệp 
 • Tên công ty và phòng ban trực thuộc công ty 
 • Số serial number 
 • Thời hạn hiệu lực chữ ký số 
 • Khóa công khai chữ ký số 
 • Tên nhà cung cấp chữ ký số 
 • Chứng thư số của nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng 

Chữ ký số dành cho cán bộ nhân viên được sử dụng như thế nào?

 

 • Dành cho ký hồ sơ văn bản thuộc thẩm quyền của cá nhân 
 • Hợp đồng điện tử 
 • Thanh toán điện tử 
 • Điều hành hệ thông doanh nghiệp 

…..

Dịch vụ cung cấp chứng thư số dành cho cán bộ nhân viên được cung cấp theo luật thương mại điện tử. Dịch vụ chúng tôi cung cấp và hỗ trợ nhanh chóng, chuyên nghiệp, nhiệt tình hỗ trợ 24/24 trong quá trình hoạt động 

Chưa có nội dung nào.

Đã thêm vào giỏ hàng