Bảng báo giá chữ ký số bảo mật an toàn dành cho cá nhân

Bảng Giá Chữ Ký Số Dành Cho Cá Nhân

Gói dịch vụ  1. Năm 2. Năm 3. Năm
Giá Tiền  500.000 800.000 1.100.000
ToKen 300.000 300.000 300.000
Thành tiền trước thuế 800.000 1.100.000 1.400.000
Tiền thuế 10% 80.000 110.000 140.000
Tổng thành tiền sau thuế 880.000 1.210.000 1.540.000
Số tiền khuyến mãi hôm nay 250.000 400.000 600.000
Số tiền thực tế thanh toán  630.000 810.000 940.000

 

Bảng Giá Chữ Ký Số Gia Hạn Dành Cho Cá Nhân

Gói Cước  1. Năm 2. Năm  3. Năm 
Giá tiền  500.000 800.000 1.100.000
ToKen - - -
Thành Tiền trước thuế 500.000 800.000 1.100.000
Tiền Thuế VAT 10% 50.000 80.000 110.000
Thành Tiền Sau Thuế 550.000 880.000 1.210.000
Khuyến Mãi  200.000 300.000 500.000
Thanh Toán Thực Tế  350.000 580.000 710.000

 

Trường hợp cá nhân gia hạn trước thời hạ, sẽ được đơn vị cung cấp chữ ký số sẽ được cấp bù thời gian của chứng thư số sang chứng thư số mới theo bảng dưới đây:

Thời gian sử dụng còn lại ( X) tháng  Thời gian cộng dồn ( tháng)
X<=6 6
6 < X <= 12 12
12 < X <= 18  18
18 X <= 24   24 

 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 0967001086 để được hỗ trợ kịp thời.

Chưa có nội dung nào.

Đã thêm vào giỏ hàng