Hướng dẫn cài đặt chữ ký số điện tử an toàn của hãng FastCa

Hướng dẫn cài đặt chữ ký số uy tín của hàng fastCA, chữ ký số của hãng newCa  

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CHỮ KÝ SỐ CỦA HÃNG FASTCA

Bước 1: Cắm Token Fastca vào máy, mở ổ đĩa có tên fastca rồi bấm vào file setup.exe để bắt đầu quá trình cài đặt.

 

1-2

Giao diện khi cắm chữ số fastca 

 

Bước 2: Vào ô cửa sổ cài đặt Fastca, bạn bấm chọn Tải Về.

 

2-2

Giao diện đang kiểm tra kết nối để cài đặt

 

Bước 3: Nhấn Chọn Ngôn Ngữ Cài Đặt rồi bấm đồng ý.

 

3

Giao diện chọn ngôn ngữ cài đặt chữ kí số fastca

 

Bước 4: Tích chọn cài đặt Cybersign Client Để Tích Hợp Với Ứng Dụng Cần Ký Số rồi bấm Đi Tiếp để tiếp tục quá trình cài đặt.

4

Giao diện chào mừng bạn đến chương trình cài đặt  

 

Bước 5: Chọn vị trí cài đặt phần mềm trên máy tính của bạn rồi bấm nút 

Đi Tiếp để tiếp tục quá trình chạy cài đặt 

5

Giao diện chọn vị trí cài đặt chương trình 

 

Bước 6: Chọn Đi Tiếp để tiếp tục quá trình cài đặt

 

6

Giao diện cài đặt hoàn thành bước đầu tiên

 

Bước 7: Nhấn đi tiếp rồi chọn cài đặt 

7

Giao diện cài đặt hoàn thành bước tiếp theo

Bước 8: Nhấn hoàn tất để kết thúc quá trình cài đặt phần mềm Fastca token Manager sẽ được hiển thị như sau:

10-2

Giao diện đã hoàn tất cài đặt chữ ký số fastca

11-2

Giao diện chính bạn kiểm tra thông tin ký số 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng